Referanser

SMI leverer til både store, mellomstore og mindre anlegg rundt om i Norge. Under kan du se et utvalg av prosjekter vi har levert til de siste årene.

Birkebeiner skistadion 2018

Installasjon av fordelingskum

Tilsammen er det blitt levert 8 automatkanoner, 1 pumpecontainer, 1800m rørledning, og i 2017 ble det bygget ny matevannstasjon med ny matevannsledning.

Jervskogen skianlegg 2017

Fin og jevn rørgrøft

Tilsammen er det blitt levert 3 snøkanoner, matepumpe, høytrykkspumpe og rørgater.

Lillomarka 2017

Lillomarka skianlegg smi snow makers

Tilsammen er det blitt levert høytrykkspumpe, vannledning, 10 snøkanoner, fundamenter og kummer.

Lifjell 2017

Rør fra Alvenius levert til anlegg i Norge

Tilsammen er det blitt levert Pumpe, rørgater, kummer og 4 automatkanoner.

Franskleiv 2017

Bygging av pumpehus i Franskleiv

Tilsammen er det blitt levert pumpe, kompressor, rørgater, kummer og 9 snøkanoner.

Stordal skisenter 2016

PoleCat installert på anlegg i Norge

Tilsammene er det blitt levert bobleanlegg, rørgater, kummer og 33 snøkanoner.