Snølanse – Axis

1
2
Snølanse Axis fra smi snow makers snøproduksjon
1

6 dyser, 2 nukleatorer

2

Roterende hode

Snølanse

AXIS er en snølanse som er utviklet med en unik konstruksjon på hodet som gjør at det kan vris i forhold til hvordan vinden ligger. Ved å vri på hodet effektiviserer man bruken av luft og vann. Det roterbare hodet gjør til og med at lansen ikke behøver å flyttes like ofte samt at det er enkelt å vri hodet for å unngå at snø havner på anleggsmaskiner eller tråkkemaskiner.

Snølanse Axis har et automatikksystem som muliggjør at den kan koble seg på et allerede eksisterende system der snøproduksjonen er helautomatisk.

SMIs SmartSnow Automatikk- og Kontrollsystem er fleksibelt og tilpassningsdyktig. SmartSnow holder samtlige kanoner oppdaterte med aktuell værinformasjon. Dette muligjør fjernovervåkning og justering av kanoner og det komplettet systemet.

Axis er utviklet for å kobles på luftsystemet i løypa og har et luftforbruk på kun 400 liter per minutt, hvilket gir en meget god driftsøkonomi.

(Virker dette interessant? send oss en mail. Vi kommer tilbake med informasjon om pris og leveringsmuligheter.)

AXIS snøtårn:

  • Montasje: fundament, aksel eller slede
  • Vanntrykk: 17-60 bar
  • Vanntilkobling: 2″ camlock
  • Ventiler: to selvdrenerende ventiler
  • Lufttrykk: 5 – 10 bar
  • Lufttilkobling: 2″ camlock