Snøproduksjon

Hvorfor trenger man snøproduksjon?

Snøproduksjon har mange fordeler. Blant disse er produksjon av kunstsnø der det er behov, øke produksjon i marginale temperaturer og automatisering av arbeid i skianlegget. Snøen varer i tillegg mye lenger noe som betyr lengre skisesong, fornøyde kunder og økt potensiell inntekt.  Der hvor temperatur og naturlig snøfall er marginale, vil snøproduksjon danne et solid underlag i skianlegget. Med et snøanlegg vil man kunne styre og planlegge hvor man legger snø.

Snøutstyr

Snøfnugg i aksjon

Masterplan

Matebrønn – Pumpehus – Uttakskum

Illustrasjons-ikon

Automatikk

Service

Service og vedlikehold av snøsystemer

Et snøproduksjonsanlegg består I hovedtrekk av et stasjonært eller flyttbart pumpe- og rørsystem som sammen med snøkanoner kan lage snø. Det er mange faktorer som må på plass for at snøproduksjonen skal bli optimal. Blant annet tilgang på strøm, luft og vann, og kvaliteten på dette. Det er derfor anbefalt å ta kontakt med personer med erfaring innenfor snøproduksjon før man begynner å sette opp et snøanlegg.

Hva er viktig å tenke på når man planlegger prosjektering av et snøanlegg?

Et snøproduksjonsanlegg består av flere faktorer som sammen skal sørge for at det produseres nok snø med god kvalitet. Derfor er det viktig at man unngår feil og mangler i deler av anlegget og sørger for å minimere potensielle flaskehalser. Her er et utdrag av hva som er viktig å tenke på ved prosjektering av et snøanlegg.

 1. Det er viktig å definere nøye nåværende og fremtidige behov før pristilbud skal innhentes. Alt henger sammen; pumpestørrelse, rørdimensjoner og tilgang på vann. Ønsker man å utvide anlegget i fremtiden, er det viktig at dette prosjekteres og planlegges med tanke på pumper, pumpestasjon og rørgater.
 2. Værforhold i skianlegget er en veldig viktig faktor. Snøkanonene og deres evne til å produsere snø av god kvalitet, avhenger av klimaforholdene i bakken. Man kjøper snøutstyr basert på hvilket klima som ligger til rette.
 3. Hvor lang tid med optimal temperatur har man tilgjengelig? Det er absolutt en fordel å loggføre temperaturer og vindretninger i løpet av en sesong. Disse dataene kan man bruke for å optimalisere snøproduksjonen med tanke på utstyr og prosjektering.
 4. Hvor lang tid skal man bruke på å produsere snø i skianlegget? Dette er viktig med tanke på valg av snøkanoner, plassering av disse og hvor mye vann man må ha tilgjengelig.

Snøkanoner

Snøkanoner kommer i forskjellige typer og til forskjellige bruksområder. Vi kan dele dem inn i to hovedkategorier:

Viftekanoner

 • Har stor kapasitet og produserer snø oppimot -2 grader celsius.
 • Bruker relativt lite energi.
 • Manuelle og automatiske
 • Produserer meget god snøkvalitet
 • Lavt støynivå
 • Krever mer vedlikehold
 • Krever mye strøm, men ikke trykkluft.

Lanser

 • Produserer snø oppimot -4 grader celsius
 • Bruker lite energi
 • Normalt manuelle
 • Lavt støynivå
 • Lite vedlikehold og enkel i drift
lanse Viking fra SMI Snow Makers snøutstyr til snøproduksjon
Snølanse Axis fra smi snow makers snøproduksjon
Standard-Puma snøutstyr til snøproduksjon
bilde av polecat-serien snøutstyr til snøproduksjon

Manuell, halv-automatisk eller automatisk anlegg

Manuelle anlegg krever at operatøren manuelt må starte / stoppe pumper kanoner osv. Vanntrykk, dyser og snøkanoner må justeres manuelt for å optimalisere snøproduksjonen og snøkvaliteten. Det er derfor viktig med flinke og erfarne operatører for å sikre et godt resultat.

Halv-automatiske anlegg gjør oppstart og stenging av produksjonen litt enklere. Her kan man få systemer som gjør at men kan åpne og stenge flere snøkanoner samtidig, slanger dreneres automatisk og snøkanoner effektiviseres med tanke på værforhold.

Automatisk anlegg gjør prosessen med snøproduksjon veldig effektiv og praktisk for operatørene. Her vil man kunne styre snøkanoner, retning, pumper, osv. fra kun en PC. Dette er vanlig spesielt i de større anleggene, men også mer og mer blant mindre skianlegg.

Prosjektering av snøproduksjonsanlegg

Prosjektering er en stor og viktig del avplanleggingsfasen av et anlegg. Det er mange faktorer og vurderinger som skal gjøres og evalueres for å oppnå et best mulig resultat:

 1. Plassering av kanoner i forhold til løype og bakkeprofil. Legger snøen seg der den skal minsker man tiden i prepareringsmaskinen.
 2. Rørgater, brønner og vannuttak må plasseres riktig i forhold til vindretningen i området. Dette for å minke avdrift og for best utnyttelse av snøen som produseres.
 3. God fallhøyde på snøen som produseres, gir økt snøproduksjon.

Det finnes i dag snøutstyr for de fleste forhold. Man har tilsetningsstoffer (snomax) som øker snøproduksjon, kjøletårn for å senke temperaturen på vannet og snøkanoner tilpasset bruk i skianlegg rettet mot langrenn, hopp eller alpin.

SMI Snow Makers AS er med fra prosjektering til installering og vedlikehold. Vi tar tilbyr skreddersydde løsninger som passer ditt anlegg og klimaforhold. Målet er fornøyde kunder med et snøanlegg som dekker deres krav.

Klikk videre på ikoner øverst på siden for å lese mer om prosjektering, masterplan, snøkanoner og automatikk.

Ta kontakt ved spørsmål rettet mot snøproduksjon.

Effektiv snøproduksjon på høyt nivå