Masterplan Snø

I en masterplan vil man få en oversikt over løyper og traseer, rørgater m/lengder, plassering av pumpehus og hvor brønner og vannuttak er planlagt. Dette blir tegnet og planlagt for å optimalisere og utnytte mulighetene i anlegget. Prosjekter endrer seg fra gang til gang, det er derfor viktig å gjøre gode beregninger og forberedelser før man setter i gang med installasjon.

«Gode planer danner gode beslutninger. Utvikling og implementering av en snowmaking-masterplan kan hjelpe deg med å gi de beste snøflatene til en lavest mulig totalkostnad.»

Ved prosjektering lager vi en masterplan som inneholder viktige elementer ved et snøanlegg og mulighetene i området anlegget skal ligge:

 1. Gjennomgang av eksisterende system

SMI vil se over eksisterende snøproduksjonssystemer, værdata, vannforsyning og distribusjon, strømforsyning og distribusjon, lufttilførsel og distribusjon, snøutstyrt og kapital- / driftskostnader på skianlegget. Vi tar oss tid til å forstå eksisterende anlegg, området rundt, og kostnader for å bidra til å designe en høyverdig løsning.

 1. Planlegger

SMI vil bidra til å utvikle en planlagt masterplan som oppfyller dine skianleggsbehov. Hovedplanen kan kun være stort bilde eller en fullstendig detaljert og spesifisert design. SMI utmerker seg ved å finne de beste metodene for innsamling, lagring og distribusjon av vann i vanskelig terreng.

 1. Detaljer og spesifikasjoner

SMI har flere ingeniører å benytte til å produsere tilpassede CAD tegninger og spesifikasjoner. Tegninger kan være farge og / eller svart og hvitt. Dekningsområder, rørsystemer, kraftplaner, pumpe- og kompressoroppsett, ventilkasser, oppstartsplaner, tårn og bærbare snøkanoner, og bygningsoppsett er bare noen av produktene du kan motta. Detaljert spesifikasjon for alt utstyr og installasjon kan også gis for konkurransedyktig priser. Ta kontakt ved interesse eller for mer informasjon.

SMI ingeniørtjenester inkluderer:

 • Dokumentere og definere ditt nåværende system
 • Master planlegging
 • Rørsystem-layouts
 • Elektriske layouter
 • Komplekst inntak
 • Pumpespesifikasjoner og Layouts
 • Kompressorpesifikasjon og Layouts
 • Byggetilsyn
 • Vannkjøling
 • Prosjektledelse
Eksempel på masterplan
Masterplan er viktig i prosjektering av snøanlegg
Det er viktig å finne ut hvor mye snø som skal hvor